Doanh nghiệp tại Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỸ VĂN

Mã số thuế: 2600573905 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng, xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TỨ MỸ

Mã số thuế: 2600201431 - Đại diện pháp luật: Phạm Đăng Lâm
Địa chỉ: xã Tứ mỹ - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, xã Tứ mỹ, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG MỸ

Mã số thuế: 2600344535 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Trường
Địa chỉ: Khu 7, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN PHÁT -BHM

Mã số thuế: 0102122416 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huân
Địa chỉ: Km số 26, Quốc Lộ 32C, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỨ MỸ

Mã số thuế: 2600574708 - Đại diện pháp luật: Đặng Thái Sơn
Địa chỉ: Xã Tứ Mỹ, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ MỸ

Mã số thuế: 2600577258 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hải
Địa chỉ: Khu 8, xã Tứ Mỹ, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH ĐẠT

Mã số thuế: 2600701730 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nghĩa
Địa chỉ: Khu 7, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON TỨ MỸ

Mã số thuế: 2600822220 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hoàn
Địa chỉ: Khu 6, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DP QUỐC ĐẠT

Mã số thuế: 2600998792 - Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Đạt
Địa chỉ: Khu 7, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VTAS

Mã số thuế: 2601027948 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải
Địa chỉ: Khu 9, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon