Doanh nghiệp tại Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG

Mã số thuế: 2601053641 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Trường
Địa chỉ: Xóm Bến Gạo, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Mã số thuế: 2601050714 - Đại diện pháp luật: Hà Minh Khánh
Địa chỉ: Khu Lối, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC DUY PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601047609 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ðức Nghị
Địa chỉ: Khu 1, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI T&S

Mã số thuế: 2601047486 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Tài
Địa chỉ: Xóm Dặt, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN SƠN

Mã số thuế: 2600456567 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hương
Địa chỉ: Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH, BCH HUYỆN TÂN SƠN

Mã số thuế: 2600457320 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HUYỆN ỦY TÂN SƠN

Mã số thuế: 2600460997 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

TRẠM KHUYẾN NÔNG

Mã số thuế: 2600461408 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hoan
Địa chỉ: Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LAN

Mã số thuế: 2600493569 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu 5, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN SƠN

Mã số thuế: 2600576455 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quỳnh
Địa chỉ: Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN TÂN SƠN

Mã số thuế: 2600638990 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HẠT KIỂM LÂM TÂN SƠN

Mã số thuế: 2600672261 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT

Mã số thuế: 2600672254 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phú - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CHUNG HUẤN

Mã số thuế: 2600676361 - Đại diện pháp luật: Cấn Thị Chung
Địa chỉ: Khu 5, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TÂN SƠN

Mã số thuế: 2600679108 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN TÂN SƠN

Mã số thuế: 2600679122 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phú, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SƠN

Mã số thuế: 2600697499 - Đại diện pháp luật: Hà Khương Duy
Địa chỉ: Khu 1, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH H & L PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600747728 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mùi
Địa chỉ: Khu 10, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

MẠNH THẮNG COMPUTER

Mã số thuế: 2600792329 - Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Thắng
Địa chỉ: khu 10, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ MUA, BÁN, CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN THÁI SƠN

Mã số thuế: 2600796570 - Đại diện pháp luật: Ngô Tuấn Nghĩa
Địa chỉ: Khu 5, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Xem thêm
Administratoricon