Doanh nghiệp tại Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN TÂN PHÚ

Mã số thuế: 2601069063 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuyền
Địa chỉ: Khu Đồng Than, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MẠNH PLASTIC

Mã số thuế: 2601067605 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN MẠNH
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NẮNG TRUNG DU

Mã số thuế: 2601066182 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiểu
Địa chỉ: khu 5B, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON XÃ XUÂN SƠN

Mã số thuế: 2600576543 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Dù, xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON MỸ THUẬN

Mã số thuế: 2600461207 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu đường 1, xã Mỹ Thuận, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIỆT SƠN

Mã số thuế: 2600461373 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM THANH

Mã số thuế: 2600461327 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Giát, xã Tam Thanh, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH ĐÀI

Mã số thuế: 2600461341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Lập, Minh Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHÚ

Mã số thuế: 2600461221 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON KIM THƯỢNG

Mã số thuế: 2600461197 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Xuân, xã Kim Thượng, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN ĐÀI

Mã số thuế: 2600461133 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Mu, Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON MINH ĐÀI

Mã số thuế: 2600461119 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Minh Thanh, xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN ĐÀI

Mã số thuế: 2600461126 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nâu, xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON LONG CỐC

Mã số thuế: 2600461052 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Măng 2, xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VINH TIỀN

Mã số thuế: 2600460958 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Mận Gạo, xã Vinh Tiền, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN SƠN

Mã số thuế: 2600460651 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH KIỆT

Mã số thuế: 2600457306 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cường Thịnh 1, xã Thạch Kiệt, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THU NGẠC

Mã số thuế: 2600457289 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Kim Hùng, xã Thu Ngạc, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THƯỢNG

Mã số thuế: 2600457257 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Gò đèn, xã Kim Thượng, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐÀI

Mã số thuế: 2600457225 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Minh tân, xã Minh đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon