Doanh nghiệp tại Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN TÂN PHÚ

Mã số thuế: 2601069063 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuyền
Địa chỉ: Khu Đồng Than, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIỆT SƠN

Mã số thuế: 2600461373 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2600265763 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Bắc
Địa chỉ: Khu 3, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KIỆT SƠN

Mã số thuế: 2600460644 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐỒ GỖ CHIỀNG SƠN

Mã số thuế: 2600726397 - Đại diện pháp luật: Hà Trung Tâm
Địa chỉ: Khu 5, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CÔNG NÔNG NGHIỆP KIỆT SƠN

Mã số thuế: 2600886739 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP DỊCH VỤ PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 2600888158 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Cường
Địa chỉ: Khu 5, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI HỒNG TÂN SƠN

Mã số thuế: 2600937119 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Đại
Địa chỉ: khu 1, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN PHÚC LỘC

Mã số thuế: 2600995223 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thuần
Địa chỉ: Khu 3, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MIỀN TRUNG DU

Mã số thuế: 2601028500 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sùng
Địa chỉ: Khu 4, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 2601032641 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Dũng
Địa chỉ: Khu Chiềng, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon