Doanh nghiệp tại Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON LONG CỐC

Mã số thuế: 2600461052 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Măng 2, xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

HÀ THI MINH

Mã số thuế: 2600447604 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Minh
Địa chỉ: xã Long Cốc - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG CỐC

Mã số thuế: 2600457063 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Cốc - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG CỐC

Mã số thuế: 2600457190 - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Thịnh
Địa chỉ: Xã Long Cốc - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÕ NINH

Mã số thuế: 2600903952 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Cạn, Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN, SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VÀ THIẾT BỊ VỆ SINH DŨNG CẦM

Mã số thuế: 2600984207 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thiên
Địa chỉ: Xóm Bông 1, Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN XÃ LONG CỐC

Mã số thuế: 2601000248 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hạnh
Địa chỉ: XóM MăNG 2, Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG CỐC

Mã số thuế: 2601043957 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Măng, Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon