Doanh nghiệp tại Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN ĐÀI

Mã số thuế: 2600461133 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Mu, Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN ĐÀI

Mã số thuế: 2600461126 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nâu, xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

Mã số thuế: 2600433591 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Long
Địa chỉ: Xã Xuân Đài - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN ĐÀI

Mã số thuế: 2600457232 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuệ
Địa chỉ: Xã Xuân Đài - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP XÃ XUÂN ĐÀI

Mã số thuế: 2600883199 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Tâm
Địa chỉ: Khu Đống Cả, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ TOÀN TIẾN

Mã số thuế: 2600903705 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hường
Địa chỉ: Xóm Mu - Xuân Đài, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẾ LƯỜNG

Mã số thuế: 2600960622 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Lường
Địa chỉ: Xóm Nâu, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VỸ CHUYỀN

Mã số thuế: 2600988000 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Chuyền
Địa chỉ: Xóm Mu, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ, DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

Mã số thuế: 2601012980 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Hùng
Địa chỉ: Thôn Vượng, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG LINH

Mã số thuế: 2601025186 - Đại diện pháp luật: Mai Đình Thắng
Địa chỉ: Xóm Vượng, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOMESTAY VÀ TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG

Mã số thuế: 2601027151 - Đại diện pháp luật: Hà Xuân Lâm
Địa chỉ: Khu Mu, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP XUÂN THỦY

Mã số thuế: 2601031782 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Thủy
Địa chỉ: Khu Bãi Muỗi, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon