Doanh nghiệp tại Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI TRÍ PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601048289 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thảo Mai
Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MRT VINA

Mã số thuế: 2601047736 - Đại diện pháp luật: Trần Hà Kiên
Địa chỉ: Khu 10, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÈ PHÚ BỀN

Mã số thuế: 2600110110 - Đại diện pháp luật: Syed Nishat Hussain
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Mã số thuế: 2600114002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Tiến
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600116271 - Đại diện pháp luật: Triệu Quang Thuận
Địa chỉ: Khu 12, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP HOA NAM

Mã số thuế: 2600171843 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Khanh
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH BA

Mã số thuế: 2600203157 - Đại diện pháp luật: Phạm Thái Hạ
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN CHÈ XUẤT KHẨU ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 2600231299 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hương
Địa chỉ: Khu 6 Thị trấn Thanh Ba, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CHÈ HƯNG HÀ

Mã số thuế: 2600250735 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MẠNH TRANG

Mã số thuế: 2600283265 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG VINH

Mã số thuế: 2600304275 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KIÊN NGẦN

Mã số thuế: 2600314428 - Đại diện pháp luật: Hà Trung Kiên
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 2600324539 - Đại diện pháp luật: Chử Thị Ninh
Địa chỉ: Khu 12, Thị trấn Thanh ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HƯNG YẾN

Mã số thuế: 2600342947 - Đại diện pháp luật: Phạm Việt Hưng
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LONG

Mã số thuế: 2600344013 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Long
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐỨC HIỂN

Mã số thuế: 2600380597 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Như Tuyến
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LINH

Mã số thuế: 2600398139 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thành
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT NHẬP KHẨU SƠN THỦY

Mã số thuế: 2600414856 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Sơn
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THỐNG LÂM

Mã số thuế: 2600434884 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Lâm
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 2600448982 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cường
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Xem thêm
Administratoricon