Doanh nghiệp tại Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG YỂN KHÊ

Mã số thuế: 2600465931 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 15, xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÈ

Mã số thuế: 2600102818 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Long
Địa chỉ: Khu 15, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TN TRÁNG THÙY

Mã số thuế: 2600303306 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tráng
Địa chỉ: Khu 15, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG NGA

Mã số thuế: 2600406277 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Khu 15, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC YỂN KHÊ

Mã số thuế: 2600453541 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Quý
Địa chỉ: Xã Yển Khê - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2600600411 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Khu 3, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỨC

Mã số thuế: 2600619331 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Định
Địa chỉ: Khu 15, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YỂN KHÊ

Mã số thuế: 2600637838 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hữu
Địa chỉ: Xã Yển Khê - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON YỂN KHÊ

Mã số thuế: 2600832116 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoa
Địa chỉ: Khu 4, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ THIÊN AN HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2600940489 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiến
Địa chỉ: Khu 12, Yển Khê, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TGT VIỆT NAM

Mã số thuế: 2600999450 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tân
Địa chỉ: Khu 12, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU ĐỨC TRUNG

Mã số thuế: 2601006666 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hải Yến
Địa chỉ: Khu 15, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG VƯỢNG

Mã số thuế: 2601024425 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thơ Xuân
Địa chỉ: Khu 3, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT ĐO ĐẠC TẤN HƯNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601027994 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Khu 4, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV MAY PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 2601034832 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Khu 3, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon