Doanh nghiệp tại Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV XUÂN DƯƠNG

Mã số thuế: 2601052165 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Dương
Địa chỉ: Khu Láng Mai, Xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NHẬT ANH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601051637 - Đại diện pháp luật: Đinh Nhật Anh
Địa chỉ: Khu 5, Xã Giáp Lai, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP PHÚ CƯỜNG PT

Mã số thuế: 2601051098 - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Thắng
Địa chỉ: 164 phố Cầu Đất, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH AN PHÚ

Mã số thuế: 2601050898 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nhẫn
Địa chỉ: Khu Suối Nai, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT ALPHACO TẤT THẮNG

Mã số thuế: 2601048803 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thuận
Địa chỉ: Khu 8, Xã Cự Thắng, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHÚC KHÍ

Mã số thuế: 2601047951 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Thịnh
Địa chỉ: Khu Hùng Nhĩ, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG HẰNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601047493 - Đại diện pháp luật: Ðào Văn Hùng
Địa chỉ: Khu Tân Thành, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG XUÂN THỦY

Mã số thuế: 2600172237 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Kiên
Địa chỉ: Số 144, Phố Cầu Đất, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY CHÈ PHÚ ĐA

Mã số thuế: 2600218900 - Đại diện pháp luật: Lê Hải Châu
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THANH SƠN

Mã số thuế: 2600226122 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh sơn - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, Thị trấn Thanh sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN THANH SƠN

Mã số thuế: 2600226147 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh sơn - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, Thị trấn Thanh sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

PHÒNG ĐỊA CHÍNH HUYỆN THANH SƠN

Mã số thuế: 2600226115 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh sơn - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, Thị trấn Thanh sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

PHÒNG GIAO THÔNG CÔNG NGHIỆP HUYỆN THANH SƠN

Mã số thuế: 2600226154 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh sơn - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, Thị trấn Thanh sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

XÍ NGHIỆP TN XÂY DỰNG VÂN HÙNG

Mã số thuế: 2600227648 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bích Khanh
Địa chỉ: Khu Phú Gia, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG HOÀN NAM PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600247926 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Khắc
Địa chỉ: Tổ 5, phố Vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2600248253 - Đại diện pháp luật: Trử Mạnh Cường
Địa chỉ: Khu Ba Mỏ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIANG THANH

Mã số thuế: 2600249049 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh
Địa chỉ: Số nhà 21, phố Hoàng Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN TIẾN

Mã số thuế: 2600253341 - Đại diện pháp luật: Chử Ngọc Thắng
Địa chỉ: Khu tân tiến, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUYẾT MINH

Mã số thuế: 2600254955 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tuyết
Địa chỉ: Số 126, phố Cầu Đất, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 2600255518 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hòa
Địa chỉ: Phố Vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Xem thêm
Administratoricon