Doanh nghiệp tại Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ĐỨC ANH

Mã số thuế: 2601080130 - Đại diện pháp luật: Phạm Hùng Cường
Địa chỉ: Khu Ruộng Mơ, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỊCH QUẢ

Mã số thuế: 2600642429 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Khỏa, xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP BÌNH MINH

Mã số thuế: 2601049620 - Đại diện pháp luật: Phan Quang Minh
Địa chỉ: Khu Suối Nai, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TMTT VIỆT NAM

Mã số thuế: 2601060078 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Long Minh
Địa chỉ: Xóm Vũ Thịnh, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH AN PHÚ

Mã số thuế: 2601050898 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nhẫn
Địa chỉ: Khu Suối Nai, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN CHÈ NGỌC ANH

Mã số thuế: 2600377403 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ngọc
Địa chỉ: Xóm 6, Lim Lương, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊCH QUẢ

Mã số thuế: 2600627251 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Địch Quả - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỊCH QUẢ

Mã số thuế: 2600642411 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tình
Địa chỉ: Xóm Suối Nai, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON ĐỊCH QUẢ

Mã số thuế: 2600909947 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Kim Thúy
Địa chỉ: Xóm Khỏa, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ATS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106779065 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ: Khu 16, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÁT TS

Mã số thuế: 2600968156 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuân
Địa chỉ: Khu 12, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2600981118 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thu Trang
Địa chỉ: Khu 16, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU NGÂN HÀ

Mã số thuế: 2600982432 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Khu 16, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN PHÚ

Mã số thuế: 2601026479 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Tuấn
Địa chỉ: Khu Đền Vọng, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon