Doanh nghiệp tại Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÍCH HẰNG

Mã số thuế: 2600441793 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Bích Hằng
Giấy phép số: 18 02 000 836
Địa chỉ: Khu Tân Hương, xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÚI HÙNG

Mã số thuế: 2600312283 - Đại diện pháp luật: Lưu Doãn Minh
Giấy phép số: 18 03 000 188
Địa chỉ: Xóm Lào, xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HƯƠNG CẦN

Mã số thuế: 2600491096 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Tân Hương, xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ HƯƠNG CẦN

Mã số thuế: 2600247651 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Minh
Địa chỉ: Xóm Xén, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHẢI HẰNG

Mã số thuế: 2600312519 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khải
Địa chỉ: Khu Đồn, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ HƯƠNG CẦN

Mã số thuế: 2600315502 - Đại diện pháp luật: Phan Khắc Tài
Địa chỉ: Xã Hương cần - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, Xã Hương cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯƠNG CẦN

Mã số thuế: 2600491120 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Hải
Địa chỉ: Khu Nội Xén, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG CẦN

Mã số thuế: 2600674780 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG CẦN

Mã số thuế: 2600849818 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tươi
Địa chỉ: Khu Nội Xén, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐỨC VIỆT PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600920154 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Quang
Địa chỉ: Khu Tân Hương, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TÁM NGỌC PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600940295 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tám
Địa chỉ: Khu Tân Hương, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HƯƠNG SƠN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600940619 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Khu Kẹm, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH APK VIỆT NAM

Mã số thuế: 2600948008 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Kẹm, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỎ HÒA PHÁT

Mã số thuế: 2600963782 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Thưởng
Địa chỉ: HK03, Xóm Lịch II, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN MAKE LIFE EASIER

Mã số thuế: 2600976534 - Đại diện pháp luật: Dương Đức Tiến
Địa chỉ: Xóm Đồn, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC VỮNG

Mã số thuế: 2600988709 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vững
Địa chỉ: Khu Tân Hương, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & XÂY DỰNG VIỆT NÉT

Mã số thuế: 2600994692 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Huỳnh
Địa chỉ: Khu Tân Hương, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC CHẾ BIẾN ĐÁ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2601000738 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đa
Địa chỉ: Xóm Lèo, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI DƯƠNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601027835 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Xóm Kẹm, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP 619 PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601028853 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tú
Địa chỉ: Khu Nội Xén, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon