Doanh nghiệp tại Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV TÚ NGA

Mã số thuế: 2601080324 - Đại diện pháp luật: Ngô Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Bần 2, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KIỀU GIA HP

Mã số thuế: 2601079569 - Đại diện pháp luật: Kiều Tiến Tân
Địa chỉ: Khu Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG DÂN

Mã số thuế: 2600610339 - Đại diện pháp luật: Trần Huy Biên
Địa chỉ: Xóm Hà Biên, xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ VÕ MIẾU

Mã số thuế: 2600226267 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thạo
Địa chỉ: Xóm Mạ, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ VÕ MIẾU

Mã số thuế: 2600337489 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Lượng
Địa chỉ: Xã Võ miếu - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, Xã Võ miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẮN SƠN SƠN

Mã số thuế: 2600431675 - Đại diện pháp luật: Võ Sỹ Dởng
Địa chỉ: Xóm Bần 2, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH GẠCH VÕ MIẾU

Mã số thuế: 2600585805 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quốc Vượng
Địa chỉ: Xóm Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ MIẾU 2

Mã số thuế: 2600627212 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Võ Miếu - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÕ MIẾU

Mã số thuế: 2600633456 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Hà Biên, xã Võ Miếu, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM HOÀNG LAN

Mã số thuế: 2600734091 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Lanh
Địa chỉ: Xóm Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN MINH THANH

Mã số thuế: 2600861660 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: Khu Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN VÕ MIẾU

Mã số thuế: 2600869652 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Nghĩa
Địa chỉ: Xóm Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 2600917962 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Tự
Địa chỉ: Xã võ Miếu, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 2600917930 - Đại diện pháp luật: Đinh Trung Hưng
Địa chỉ: Gò Vường, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

HTX DỊCH NÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG

Mã số thuế: 2600917994 - Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Khải
Địa chỉ: Khu Bành, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH TÂN

Mã số thuế: 2600917987 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chí
Địa chỉ: Xã Võ Miếu, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH TUẤN HƯNG

Mã số thuế: 2600945818 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng
Địa chỉ: Khu Liên Thành, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG VÕ MIẾU

Mã số thuế: 2600963091 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Thuận
Địa chỉ: Xóm Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA CHI VÕ MIẾU

Mã số thuế: 2600963158 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Quỳnh Hoa
Địa chỉ: Xóm Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

HTX CHÈ AN TOÀN THANH HÀ

Mã số thuế: 2600983115 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Thanh
Địa chỉ: Khu Thanh Hà, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon