Doanh nghiệp tại Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN NDC PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601076663 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Khu Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SƠN 2

Mã số thuế: 2600633424 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Kết Bình, xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÀO HƯƠNG

Mã số thuế: 2600600429 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Đào
Giấy phép số: 18 01 000 376
Địa chỉ: Khu Đề Ngữ, xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ YÊN SƠN

Mã số thuế: 2600316062 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hòa
Địa chỉ: Xã Yên sơn - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, Xã Yên sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN SƠN

Mã số thuế: 2600642394 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hồng
Địa chỉ: Xóm Liên Chung, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SƠN 1

Mã số thuế: 2600675752 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN SƠN

Mã số thuế: 2600675745 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Liên Chung, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CHÈ YÊN SƠN

Mã số thuế: 2600746795 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hoa
Địa chỉ: Khu Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON YÊN SƠN

Mã số thuế: 2600885647 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Khu Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC COSMOS

Mã số thuế: 2600908710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phượng
Địa chỉ: Khu Kết Bình, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NHÀ VÀNG YÊN SƠN

Mã số thuế: 2600933957 - Đại diện pháp luật: Triệu Trường Xuân
Địa chỉ: Thôn Kết Bình, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG YÊN SƠN

Mã số thuế: 2600968188 - Đại diện pháp luật: Cao Ngọc Hoằng
Địa chỉ: Khu Mố, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU YÊN SƠN

Mã số thuế: 2600968389 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Minh
Địa chỉ: Khu Mố, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ HOA GIÓ

Mã số thuế: 2600988667 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tin
Địa chỉ: Xóm Mố, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV VĂN KHOA

Mã số thuế: 2601003263 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: Khu Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon