Doanh nghiệp tại Thị trấn Thanh Thuỷ, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỈ DƯỠNG QUỐC TẾ GOLDEN BAMBOO

Mã số thuế: 2601067820 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Nam
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ NGUYÊN THANH THỦY

Mã số thuế: 2600899569 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Hải
Giám đốc công ty: Lê Nguyên
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THẢO

Mã số thuế: 2600926780 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Khu Phố, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH YFA

Mã số thuế: 2600261663 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Vịnh
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Mã số thuế: 2600924511 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG NAM THANH THỦY

Mã số thuế: 2600904794 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Tuấn
Địa chỉ: Khu Phố, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG NGÂN

Mã số thuế: 2600662714 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Hải
Giám đốc công ty: Lê Nguyên
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LA PHÙ

Mã số thuế: 2600447227 - Đại diện pháp luật: Lã Đăng Đề
Giấy phép số: 0010-TT
Địa chỉ: , Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẠI AN THANH THỦY

Mã số thuế: 2600920348 - Đại diện pháp luật: Đỗ Doãn Đại
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XUÂN THỌ

Mã số thuế: 2600671691 - Đại diện pháp luật: Hà Xuân Thọ
Địa chỉ: Khu phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

Mã số thuế: 2600677407 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH NGHĨA

Mã số thuế: 2600280909 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Sơn
Địa chỉ: Khu Phố, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG THANH THỦY

Mã số thuế: 2600704354 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tiền
Địa chỉ: Khu D, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TIẾN HẢI

Mã số thuế: 2600295616 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Khu Phố, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN THANH THỦY

Mã số thuế: 2600943391 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THANH THUỶ

Mã số thuế: 2600238505 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐỨC THỊNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600869324 - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Thành
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TN HƯƠNG TUẤN

Mã số thuế: 2600232454 - Đại diện pháp luật: Đoàn Mạnh Tuấn
Giấy phép số: 1801000051
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thuỷ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG HẢI NAM

Mã số thuế: 2600407489 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Chuyên
Địa chỉ: Khu Phố, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TÂN LOAN

Mã số thuế: 2600402353 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Loan
Địa chỉ: Khu phố, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon