Doanh nghiệp tại Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÀI NGỌC PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601078082 - Đại diện pháp luật: VŨ THỊ BÍCH NGỌC
Địa chỉ: Khu 3, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH GIÀY DA HIỀN HƯỜNG

Mã số thuế: 2601076342 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN PHƯƠNG NAM
Địa chỉ: Khu 3, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH 2T PHÚC THÀNH AN

Mã số thuế: 2601067362 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Tài
Địa chỉ: Khu 4, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HOÀNG HUY PT 68

Mã số thuế: 2601065661 - Đại diện pháp luật: Kiều Kim Định
Địa chỉ: Khu 1, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG LỢI

Mã số thuế: 2600396036 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Lợi
Giấy phép số: 1801 000 297
Địa chỉ: Khu 1, xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM CHIẾN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600892877 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Chiu
Địa chỉ: Khu 2, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH ĐÀ GIANG

Mã số thuế: 2601056875 - Đại diện pháp luật: Đỗ Việt Dũng
Địa chỉ: Khu 1, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẢO YÊN

Mã số thuế: 2600200290 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bảo Yên - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ SƠN HẢI

Mã số thuế: 0102750587 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mai
Địa chỉ: khu 2, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẢO YÊN

Mã số thuế: 2600447234 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lập
Địa chỉ: , Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẢO YÊN

Mã số thuế: 2600604254 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bảo Yên - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI MINH TRƯỜNG

Mã số thuế: 2600663203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trị
Địa chỉ: Khu 5, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG SỐ 01 HÀ NỘI

Mã số thuế: 2600705164 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bảo yên, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

NGUYỄN THI HỒNG

Mã số thuế: 2600706954 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã bảo yên, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN PHƯƠNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600724671 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Doanh
Địa chỉ: Khu 5, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TƯ VẤN GIÁM SÁT THIÊN KIỀU

Mã số thuế: 2600838164 - Đại diện pháp luật: Kiều Văn Hảo
Địa chỉ: Khu 2, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ HỒNG

Mã số thuế: 2600862008 - Đại diện pháp luật: Lương Quang Trí
Địa chỉ: Khu 2, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM CHIẾN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600892871 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Chiu
Địa chỉ: Khu 2, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON BẢO YÊN

Mã số thuế: 2600924141 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Khu 5, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC SƠN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600978203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Ngọc sơn Resort, Khu 2, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon