Doanh nghiệp tại Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUÂN HOÀN

Mã số thuế: 2601080518 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Hoàn
Địa chỉ: Khu 8, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 2601078780 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hà
Địa chỉ: Khu 5, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MINH TRÍ T&H PT

Mã số thuế: 2601078519 - Đại diện pháp luật: Kiều Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Khu 6, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QT VINA

Mã số thuế: 2601077385 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thanh
Địa chỉ: Khu 9, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH

Mã số thuế: 2601068091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nghị
Địa chỉ: Khu 9, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SƠN HÙNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601063720 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hùng
Địa chỉ: Khu 17, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TMI VIỆT NAM

Mã số thuế: 2601050270 - Đại diện pháp luật: TRẦN PHƯƠNG HỢI TÝ
Địa chỉ: Khu 15, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINH QUANG

Mã số thuế: 2601047415 - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu 3, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÀO XÁ

Mã số thuế: 2600200166 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đào xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, xã Đào xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU NHẬT

Mã số thuế: 2600289281 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nhật
Địa chỉ: Đội 10, Xã Đào xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 2600373952 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Ba Chi, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600405717 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thăng
Địa chỉ: Khu 16, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐÀO XÁ

Mã số thuế: 2600452971 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đào xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đào xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO XÁ I

Mã số thuế: 2600600563 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đào Xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO XÁ 2

Mã số thuế: 2600600588 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đào Xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÀO XÁ

Mã số thuế: 2600604279 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đào Xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINH SƠN

Mã số thuế: 2600661767 - Đại diện pháp luật: Hạ Quang Vinh
Địa chỉ: Khu 12, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÀO XÁ

Mã số thuế: 2600707940 - Đại diện pháp luật: Lỗ Minh Thọ
Địa chỉ: Khu 7, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THƯƠNG MẠI ANH SƠN

Mã số thuế: 2600868391 - Đại diện pháp luật: Hạ Kim Thanh
Địa chỉ: Khu 8, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BẢO NGỌC

Mã số thuế: 2600890904 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quang Trung
Địa chỉ: Khu 10, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon