Doanh nghiệp tại Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG LUẬN

Mã số thuế: 2600200237 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đồng luận - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, xã Đồng luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ ĐỒNG LUẬN

Mã số thuế: 2600324955 - Đại diện pháp luật: Quyết Văn Hoàn
Địa chỉ: Khu 7, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG LUẬN

Mã số thuế: 2600600683 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Luận - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ ĐỒNG LUẬN

Mã số thuế: 2600638648 - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Oanh
Địa chỉ: Xã Đồng Luận - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÀNH AN - PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600694593 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Kiên
Địa chỉ: Khu 4, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ VẬN TẢI HẢI QUANG

Mã số thuế: 2600744325 - Đại diện pháp luật: Thiều Quang Hải
Địa chỉ: khu 04 - Xã Đồng luận, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG LUẬN

Mã số thuế: 2600924159 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Toan
Địa chỉ: Khu 9, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TUẤN TOÀN THANH THỦY

Mã số thuế: 2600965081 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Toàn
Địa chỉ: Khu 1, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÁT PHÚ

Mã số thuế: 2600968318 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Khu 7, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KINH BẮC

Mã số thuế: 2600988113 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Thắng
Địa chỉ: Khu 8, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI MINH THANH

Mã số thuế: 2600995181 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Minh
Địa chỉ: Khu 1, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐỨC

Mã số thuế: 2600997608 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hải Yến
Địa chỉ: Khu 4, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG TÙNG MINH

Mã số thuế: 2601000463 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Minh
Địa chỉ: Khu 4, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI THẤT PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 2601006899 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Chiến
Địa chỉ: Khu 4, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NDP - BẮC VIỆT

Mã số thuế: 2601023742 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hiên
Địa chỉ: Khu 6, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHẬT VIỆT

Mã số thuế: 2601028444 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngân
Địa chỉ: Khu 07, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon