Doanh nghiệp tại Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LONG THỊNH ĐẠT

Mã số thuế: 2601076624 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TIẾN THÀNH
Địa chỉ: Khu 5, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM XANH CAMLAI

Mã số thuế: 2601075042 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HUY VĂN
Địa chỉ: Khu 5, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600111964 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Anh
Địa chỉ: Khu 6, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2600200653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân phương - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, xã Tân phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH CHUNG

Mã số thuế: 2600229966 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoà
Địa chỉ: Khu 8, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY LINH

Mã số thuế: 2600275137 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Khu 8, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THANH THUỶ

Mã số thuế: 2600279011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quang
Địa chỉ: Khu 1 xã Tân Phương, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2600604286 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phương - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THUỶ LỢI XÃ TÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2600629668 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phương - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 2600659165 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kiên
Địa chỉ: Khu 1, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THẠCH XUÂN

Mã số thuế: 2600673709 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Phong
Địa chỉ: Khu 1, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN BTK VETTRACO

Mã số thuế: 2600892718 - Đại diện pháp luật: Bùi Trung Kiên
Địa chỉ: Khu 2, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN CẢNH THANH THỦY

Mã số thuế: 2600907065 - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Sơn
Địa chỉ: Khu dân cư số 2, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2600923934 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Mỵ Dung
Địa chỉ: Khu 2, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN BTK FOOD

Mã số thuế: 2600937366 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Thọ
Địa chỉ: Khu 2, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ DU LỊCH ĐẠI VIÊN

Mã số thuế: 2600967882 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Bảy
Địa chỉ: Khu 1, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FLASH MOTOR

Mã số thuế: 2601005479 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Châu
Địa chỉ: Khu 3, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TUẤN HƯỜNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601027881 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Khu 6, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TM THÀNH LỘC

Mã số thuế: 2601029790 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Cúc
Địa chỉ: Khu 5, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon