Doanh nghiệp tại Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MAY MŨ GIÀY GIA CÔNG THÁI BẢO

Mã số thuế: 2601078332 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thống
Địa chỉ: Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỊNH VƯỢNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601078036 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Thúy Nga
Địa chỉ: Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ 4.0 AN HOÀNG MINH

Mã số thuế: 2601070823 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Minh
Địa chỉ: Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỌ AN

Mã số thuế: 2601070492 - Đại diện pháp luật: Phương Văn Cường
Địa chỉ: Khu 8, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THỊNH HIỀN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601068528 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Thịnh
Địa chỉ: Ngõ 4 La Hào, khu 1, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN LỘC

Mã số thuế: 2600200702 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Xuân lộc - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, xã Xuân lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2600347303 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định
Địa chỉ: Khu 17, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH PHẠM THIỀU

Mã số thuế: 2600422367 - Đại diện pháp luật: Thiều Quang Đĩnh
Địa chỉ: Khu 1, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUÂN LỘC

Mã số thuế: 2600447467 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Ba
Địa chỉ: Xã Xuân lộc - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Xuân lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LỘC

Mã số thuế: 2600604303 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Lộc - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THỦY

Mã số thuế: 2600676403 - Đại diện pháp luật: Phạm Thu Hồng
Địa chỉ: Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN BÌNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600691183 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Khu 6, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 2600773439 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chính
Địa chỉ: Khu 4, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIANG TUẤN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600904522 - Đại diện pháp luật: Thiều Thanh Giang
Địa chỉ: Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG THANH THỦY

Mã số thuế: 2600907795 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hiển
Địa chỉ: Khu 2, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LỘC

Mã số thuế: 2600924134 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Chang
Địa chỉ: Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỢP THÀNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600929911 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Trung
Địa chỉ: Khu 1, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TOẢN THẾ

Mã số thuế: 2600933795 - Đại diện pháp luật: Thiều Minh Thế
Địa chỉ: Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC

Mã số thuế: 2600936965 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phúc
Địa chỉ: Khu 6, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN SƠN THANH THỦY

Mã số thuế: 2600939469 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Sứng
Địa chỉ: Khu 4, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon