Doanh nghiệp tại Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YẾN MAO

Mã số thuế: 2600199990 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yến mao - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Yến mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TÚ LINH

Mã số thuế: 2600314386 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thiết
Địa chỉ: Khu 6, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

UBND XÃ YẾN MAO

Mã số thuế: 2600329174 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Xuân
Địa chỉ: Xã Yến Mao - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YẾN MAO

Mã số thuế: 2600407457 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Khoa
Địa chỉ: Khu 10, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC YẾN MAO

Mã số thuế: 2600604310 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yến Mao - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THUỶ LỢI YẾN MAO

Mã số thuế: 2600645282 - Đại diện pháp luật: Phan Mạnh Hùng
Địa chỉ: , Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 2600668498 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Giáp
Địa chỉ: Khu 8, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HẰNG HẢI PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600745054 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Khu 4, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2600869606 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Công
Địa chỉ: Khu 6 - Yến Mao, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON YẾN MAO

Mã số thuế: 2600923980 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Khu 4, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH AN HUY 668

Mã số thuế: 2600928611 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Khu 7, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU HUYỀN TRANG

Mã số thuế: 2600944028 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Mùi
Địa chỉ: Khu 6, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIÊN THỎ YẾN MAO

Mã số thuế: 2600990521 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trung
Địa chỉ: Khu 4, xã Yến Mao, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ ANH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601028437 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hà
Địa chỉ: khu 8, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MAY THIÊN BẰNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601032465 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lý
Địa chỉ: Khu 6, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon