Doanh nghiệp tại Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC KHÁNH

Mã số thuế: 2601048352 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền
Địa chỉ: Số nhà 22 phố Thống nhất, Trung Ngãi,, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TÂY PHƯƠNG

Mã số thuế: 2600106410 - Đại diện pháp luật: Khương Đức Sỹ
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN PHÚ - THỊ TRẤN YÊN LẬP- HUYỆN YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600227221 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Dư
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HTX NÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG THỊ TRẤN YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600227239 - Đại diện pháp luật: Phạm Khoa
Địa chỉ: Tân an 4, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH YÊN LONG

Mã số thuế: 2600231450 - Đại diện pháp luật: Hà Quốc Trưởng
Địa chỉ: Tân An 4, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TN MINH LONG

Mã số thuế: 2600247644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Xóm Tân An 3 - Thị trấn Yên Lập, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG ĐIỆP

Mã số thuế: 2600302944 - Đại diện pháp luật: Đinh Viết Hùng
Địa chỉ: Khu Tân an 4, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600303137 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Phóng
Địa chỉ: Tân an 4 - Thị trấn Yân lập, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600340410 - Đại diện pháp luật: Nguyền Thị Dụng
Địa chỉ: Khu Tân An 2, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THANH THUẬN THẢO

Mã số thuế: 0304926265 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Bắc
Địa chỉ: Tân An 4, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VĨNH PHÚ

Mã số thuế: 2600398869 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Phong
Địa chỉ: Khu Tân An 2, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Mã số thuế: 2600404262 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Đồng Cạn 8 - Thị trấn Yên Lập, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600406661 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Hùng
Địa chỉ: Thôn Trung ngãi 5, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2600409207 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ: Khu Tân An, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC LONG

Mã số thuế: 2600448761 - Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Vĩnh
Địa chỉ: Khu Bến Sơn, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THẮNG NGUYỆT

Mã số thuế: 2600490952 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Thắng
Địa chỉ: Khu Tân An 4, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600511747 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600526609 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sáng
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

ỦY BAN MẶT TRẬN TỎ QUỐC HUYỆN YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600537901 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600537865 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Xem thêm
Administratoricon