Doanh nghiệp tại Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV LUÂN LỊCH

Mã số thuế: 2601074761 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thông
Địa chỉ: Khu Đồng Dân, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG ĐOÀN

Mã số thuế: 2600490896 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Đoàn
Giấy phép số: 18 04 000 127
Địa chỉ: Khu Tân Hoa, xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ T MEDIA

Mã số thuế: 2601051563 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thao
Địa chỉ: Khu Thống Nhất, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 2601054846 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chanh
Địa chỉ: Khu Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YÊN KHÁNH

Mã số thuế: 2601049388 - Đại diện pháp luật: Hà Ngọc Yên
Địa chỉ: Khu Tân Hoa, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH FOODWILL

Mã số thuế: 2601056667 - Đại diện pháp luật: VŨ KIM OANH
Địa chỉ: Khu Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI THỊNH

Mã số thuế: 2601055399 - Đại diện pháp luật: Đinh Nguyễn Kiều Oanh
Địa chỉ: Khu Thống Nhất, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN NẤM SẠCH DOCTORSON

Mã số thuế: 2601052341 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Dương; Lê Thị Minh Ngọc
Địa chỉ: Khu Tân Hoa, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI NGỌC

Mã số thuế: 2600304187 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Ngọc
Địa chỉ: Đội Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH NÔNG NGHIỆP - ĐIỆN NĂNG ĐỒNG THỊNH

Mã số thuế: 2600314530 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tâm
Địa chỉ: Khu Minh tiến, Xã Đồng thịnh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÙNG LÂM PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600277670 - Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Tùng
Địa chỉ: Khu Thống Nhất, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI HÀ

Mã số thuế: 2600380237 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Đại
Địa chỉ: Khu Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG TÂM

Mã số thuế: 2600490857 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm
Địa chỉ: Khu Tân Hoa, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM HOÀNG

Mã số thuế: 2600506296 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chanh
Địa chỉ: Khu Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG THỊNH

Mã số thuế: 2600510609 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Thịnh - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HƯƠNG THỌ

Mã số thuế: 2600709088 - Đại diện pháp luật: Hà Đức Thọ
Địa chỉ: Khu Thống Nhất, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TUẤN PHÚ ĐẠT

Mã số thuế: 2600727432 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tuấn
Địa chỉ: Khu Thống Nhất I, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LAN ANH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600817904 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Đại
Địa chỉ: Khu Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÂN PHÁT

Mã số thuế: 2600853388 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Mùi
Địa chỉ: Thôn Bằng Thung, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN C&T YÊN LẬP PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600858971 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Châm
Địa chỉ: Xóm Tân Hoa, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon