Doanh nghiệp tại Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN CƯỜNG

Mã số thuế: 2600274895 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Xóm Mè, xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN LÂM

Mã số thuế: 2600347247 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Long
Giấy phép số: 18 02 000 634
Địa chỉ: Xóm Đình Cả, xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2601062526 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hà
Địa chỉ: Khu Thung Bằng, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG THÁI MDF

Mã số thuế: 2601051027 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Ngọc
Địa chỉ: Xóm Đồng Chung, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG DƯƠNG

Mã số thuế: 2600259801 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dương
Địa chỉ: Xóm Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN LONG

Mã số thuế: 2600325204 - Đại diện pháp luật: Trần Kim Thao
Địa chỉ: Thôn Thung Bằng, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG VÀ NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN XÃ HƯNG LONG

Mã số thuế: 2600335107 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Luỹ
Địa chỉ: Xóm Đình cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CHÈ PHÚ HÀ

Mã số thuế: 2600343901 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mai
Địa chỉ: Xóm Đình cả - Xã Hưng Long, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THANH TÂM

Mã số thuế: 2600379383 - Đại diện pháp luật: Khương Thị Châm
Địa chỉ: Xóm Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HƯNG LONG

Mã số thuế: 2600439233 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đông
Địa chỉ: Khu Thung Bằng, xã Hưng Long, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾN THƠM

Mã số thuế: 2600726252 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Chiến
Địa chỉ: Xóm Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG BÌNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600733059 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Bình
Địa chỉ: Ngã ba Đồng Chung, Xóm Đồng Chung, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON HƯNG LONG

Mã số thuế: 2600848853 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lương
Địa chỉ: Hưng Long, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG NGÒI GIÀNH

Mã số thuế: 2600860265 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Vĩnh
Địa chỉ: Mè, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ HUYỀN

Mã số thuế: 2600864397 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huyền
Địa chỉ: Xóm Đồng Chung, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HƯNG LONG-YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600883819 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Chương
Địa chỉ: Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN APIC HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2600886898 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Giang
Địa chỉ: Đồng Chung, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU HƯNG LONG

Mã số thuế: 2600936394 - Đại diện pháp luật: Lưu Bình Minh
Địa chỉ: Thung Bằng, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ HƯNG LONG

Mã số thuế: 2600965028 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Phương
Địa chỉ: Khu Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG MINH CHÂU

Mã số thuế: 2600965123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tuấn
Địa chỉ: Thiện 2, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon