Doanh nghiệp tại Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN GỖ CÔNG NGHIỆP WOSHENG

Mã số thuế: 2601074546 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Bảo Thương
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH AN HUY

Mã số thuế: 2600564869 - Đại diện pháp luật: Bùi Huy Bình
Giấy phép số: 1802 001 206
Địa chỉ: Khu Trung Tâm, xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LƯƠNG SƠN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601061829 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thơm
Địa chỉ: Khu Tam Giao, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HƯỞNG HẰNG

Mã số thuế: 2601053722 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Hưởng
Địa chỉ: Khu Tân Lập, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

BAN QUẢN LÝ ĐIỆN LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2600289267 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Xóm Trung tâm, Xã Lương sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU DƯƠNG

Mã số thuế: 2600304010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Châu
Địa chỉ: Xóm Xuân Tân, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI LAN PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 2600605804 - Đại diện pháp luật: Hà Ngọc Ánh
Địa chỉ: Xóm Tam Giao, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI SƠN

Mã số thuế: 2600630092 - Đại diện pháp luật: Trần Hải Sơn
Địa chỉ: Khu trung tâm, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2600637718 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lương Sơn - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2600637901 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lương Sơn - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 2600642066 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thương Phúc
Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ THỊNH LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2600731340 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thế
Địa chỉ: Xóm Phú Thịnh, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2600828783 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lương
Địa chỉ: Xuân Tân, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2600874557 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hiển
Địa chỉ: Lương Sơn, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2600877886 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Ao Bon, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HIỀN PHÚ

Mã số thuế: 2600886760 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Phú
Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH

Mã số thuế: 2600969569 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng
Địa chỉ: Tam Giao, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP AN TÂM

Mã số thuế: 2600977714 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Lô CN2 - Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Lương Sơn, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN XUÂN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600993427 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Xuân
Địa chỉ: Khu Trung tâm, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM FOOD

Mã số thuế: 2600999002 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Lô CN2 - Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Lương Sơn, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon