Doanh nghiệp tại Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600261504 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu Hang Đùng 3, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HƯNG

Mã số thuế: 2600277790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chính
Địa chỉ: Khu 16, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NGỌC THẠCH

Mã số thuế: 2600293231 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cháng
Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÔNG PHI

Mã số thuế: 2600490864 - Đại diện pháp luật: Lê Cao Phi
Địa chỉ: Khu 1, Quang Tiến, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LẬP

Mã số thuế: 2600512130 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngọc Lập - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THU HẢI

Mã số thuế: 2600599597 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Việt
Địa chỉ: Hang Đùng I, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÈ Á CHÂU PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600639803 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Nhà máy chè Ngọc Lập, thôn Tân Thành, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LẬP

Mã số thuế: 2600640492 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ngọc Lập, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÃC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP - CHĂN NUÔI - THUỶ SẢN XÃ NGỌC LẬP

Mã số thuế: 2600651215 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hoàng
Địa chỉ: Khu 13, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÁ TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 2600831313 - Đại diện pháp luật: Ngô Vi Hưng
Địa chỉ: Khu Đá Bàn 2, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN QUANG YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600847063 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huê
Địa chỉ: Khu Quang Tiến, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LẬP

Mã số thuế: 2600909697 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Sỹ
Địa chỉ: Ngọc Lập, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH BÒ ÚC THANH PHÁT

Mã số thuế: 2600945832 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Minh Thu
Địa chỉ: Đội 10, Khu 16, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI NGỌC LẬP

Mã số thuế: 2600951064 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Kiều Vân
Địa chỉ: Khu 13, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐIỂU PHI

Mã số thuế: 2600980844 - Đại diện pháp luật: Lê Vũ Điểu
Địa chỉ: Khu 1, Quang Tiến, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC LẬP

Mã số thuế: 2600984398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Đồng
Địa chỉ: Khu 13, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC LẬP

Mã số thuế: 2600998859 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Hòa
Địa chỉ: Khu 2, Thống Nhất, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CẦM TẤT THẮNG

Mã số thuế: 2601012740 - Đại diện pháp luật: Khương Ngọc Bảng
Địa chỉ: Khu 1, Thôn Quang Tiến, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP NGỌC LẬP

Mã số thuế: 2601025309 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hòa
Địa chỉ: Ngọc Lập, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HƯƠNG NGỌC

Mã số thuế: 2601027592 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huế
Địa chỉ: Khu 13, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon