Doanh nghiệp tại Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH METAL GROUP

Mã số thuế: 2601069377 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Châu
Địa chỉ: Xóm Bằng, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẠI HÙNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601050030 - Đại diện pháp luật: ĐINH VIẾT ĐẠI
Địa chỉ: Đội 1, xóm Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚC KHÁNH

Mã số thuế: 2600505990 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Khánh - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC KHÁNH

Mã số thuế: 2600638172 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Khánh - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUÂN KHÁNH

Mã số thuế: 2600668723 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thuỷ
Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC KHÁNH

Mã số thuế: 2600878329 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Vân Anh
Địa chỉ: Phúc Khánh, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THÀNH AN

Mã số thuế: 2600967441 - Đại diện pháp luật: Trịnh Trung Kiên
Địa chỉ: Minh Tân, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG ANH

Mã số thuế: 2600998496 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Công
Địa chỉ: Đội 1, Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon