Doanh nghiệp tại Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG SƠN A

Mã số thuế: 2600506218 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Sơn - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG SƠN B

Mã số thuế: 2600510341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Sơn - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG SƠN

Mã số thuế: 2600643630 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Sơn - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG - LÂM NGHIỆP - THUỶ SẢN XÃ TRUNG SƠN

Mã số thuế: 2600646159 - Đại diện pháp luật: Phùng Xuân Liên
Địa chỉ: Trung Tâm, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

UBND XÃ TRUNG SƠN

Mã số thuế: 2600821918 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Lúa
Địa chỉ: Trung Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG THCS TRUNG SƠN

Mã số thuế: 2600822277 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Minh Phương
Địa chỉ: Trung Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG SƠN

Mã số thuế: 2600880261 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Đào
Địa chỉ: Thói, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG LÂM NGHIỆP TRUNG SƠN

Mã số thuế: 2600966938 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Hưng
Địa chỉ: xóm Dùng, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH PHÚC THANH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600982471 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Vĩnh
Địa chỉ: Khu Dùng, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601029818 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Huy
Địa chỉ: Khu Nai, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THƯƠNG MẠI HỒ NGÒI GIÀNH

Mã số thuế: 2601044439 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Mai
Địa chỉ: Khu dùng, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon