Doanh nghiệp tại Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUY HOÀNG

Mã số thuế: 2600530718 - Đại diện pháp luật: Hà Minh Hảo
Giấy phép số: 18 02 001 120
Địa chỉ: Khu 5, xã Xuân Thuỷ, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN THỦY

Mã số thuế: 2600538918 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY

Mã số thuế: 2600506271 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Thủy - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DV THỦY LỢI VÀ NÔNG NGHIỆP XÃ XUÂN THỦY

Mã số thuế: 2600725019 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thủy
Địa chỉ: Khu Trung tâm, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THỦY

Mã số thuế: 2600878456 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hải
Địa chỉ: Xuân Thủy, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ANH NAM XUÂN THỦY

Mã số thuế: 2600958743 - Đại diện pháp luật: Phan Lạc Chính
Địa chỉ: Đội 4, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600979888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Dung
Địa chỉ: Khu 8, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NẤM ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 2600983210 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan
Địa chỉ: Khu 8, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TMDV NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG MINH CHÂU

Mã số thuế: 2600999676 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tuấn
Địa chỉ: Khu 2, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN KHÔI XANH

Mã số thuế: 2601023358 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Quyết
Địa chỉ: Đội 9, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ BƯỞI XUÂN THỦY

Mã số thuế: 2601031768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nên
Địa chỉ: Xuân Thủy, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601033412 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Khu 8, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon