Doanh nghiệp tại Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 2601073969 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hòa
Địa chỉ: Khu 3, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THANH NGÂN

Mã số thuế: 2600343524 - Đại diện pháp luật: Bùi Tiến Hải
Địa chỉ: khu 2 , xóm Vải Đạng, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN VIÊN

Mã số thuế: 2600512229 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Viên - Huyện Yên Lập - Phú Thọ, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT - NÔNG LÂM NGHIỆP XÃ XUÂN VIÊN

Mã số thuế: 2600651705 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Sỹ
Địa chỉ: Khu trung tâm, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN LẬP

Mã số thuế: 2600729687 - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Phi
Địa chỉ: Xóm Đồng Xuân, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN VIÊN

Mã số thuế: 2600878706 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Bắc
Địa chỉ: Quyết Tiến 1, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600977168 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Trình
Địa chỉ: Khu 4, Đồng Xuân, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG XUÂN VIÊN

Mã số thuế: 2600989283 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Đồng Xuân, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TAM XUÂN

Mã số thuế: 2601030796 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Công
Địa chỉ: Xuân Viên, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon