Doanh nghiệp tại Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DOSU

Mã số thuế: 2601077219 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Dũng
Địa chỉ: khu 8, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VŨ THANH VIỆT

Mã số thuế: 2601076039 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh
Địa chỉ: Khu 8, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THANH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601074507 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh
Địa chỉ: Khu 8, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THANH THỦY

Mã số thuế: 2601074433 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hoàn
Địa chỉ: Khu 7, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẠT ĐỨC

Mã số thuế: 2600379601 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Tươi
Giấy phép số: 18 02 000 731
Địa chỉ: Khu 2, xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH PHÚ THỌ KINOKOEN

Mã số thuế: 2600376953 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Giấy phép số: 181 22 000 002
Địa chỉ: Khu 1, xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

Mã số thuế: 2600198958 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hy Cương - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀ QUẢNG

Mã số thuế: 2600141782 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hoà
Địa chỉ: Khu 4, xã Hy cương, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

UBND XÃ HY CƯƠNG

Mã số thuế: 2600213194 - Đại diện pháp luật: Triệu Đình Đạo
Địa chỉ: Khu2- Xã Hy Cương, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐỨC GIANG

Mã số thuế: 2600237639 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Quỳnh
Địa chỉ: Khu 7, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN NGHĨA LĨNH

Mã số thuế: 2600304243 - Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Thái
Địa chỉ: Khu 1, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NN & ĐIỆN NĂNG HY CƯƠNG

Mã số thuế: 2600312540 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Dư
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hy cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HOA CÂY CẢNH MINH SỸ

Mã số thuế: 2600237981 - Đại diện pháp luật: Đỗ Khang Minh
Địa chỉ: khu 8, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SÁU YẾN

Mã số thuế: 2600281324 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Sáu
Địa chỉ: Khu 8, Xã Hy cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ - DU LỊCH ĐỀN HÙNG

Mã số thuế: 2600399950 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Toàn
Địa chỉ: Xã Hy Cương - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THÀNH PHÚ

Mã số thuế: 2600542858 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai Thành
Địa chỉ: Khu 4, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỀN HÙNG

Mã số thuế: 2600666807 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Thọ
Địa chỉ: Xã Hy Cương - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 2600675110 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Đông
Địa chỉ: Khu 4, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG HÀ PHÚ

Mã số thuế: 2600677894 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương Dung
Địa chỉ: Khu 8, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

HẠT KIỂM LÂM VIỆT TRÌ

Mã số thuế: 2600679757 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 6, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon