Doanh nghiệp tại Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ PHƯỢNG LÂU

Mã số thuế: 2600292647 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trình
Địa chỉ: Xã Phượng Lâu, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 2600306610 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Khu 1, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG VÀ NÔNG NGHIỆP XÃ PHƯỢNG LÂU

Mã số thuế: 2600314139 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợp
Địa chỉ: Khu 4, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BÁCH KHOA PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600490938 - Đại diện pháp luật: Lý Đức Nhật
Địa chỉ: Khu Đồng Dõng, thuộc khu 1, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG LÂU

Mã số thuế: 2600495252 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phượng Lâu - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỢNG LÂU

Mã số thuế: 2600496217 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phượng Lâu - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÝ THƯỜNG

Mã số thuế: 2600643581 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Đại
Địa chỉ: khu 1, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HÙNG LINH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600731421 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu 1, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NĂNG MAI

Mã số thuế: 2600741571 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Năng
Địa chỉ: Khu 1, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 2600874028 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Xóm 3, khu 1, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU Á C & A

Mã số thuế: 2600947290 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Địa chỉ: Đội 5, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KS ANH TÚ

Mã số thuế: 2600955686 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Mơ
Địa chỉ: Khu 1, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SƠN PHÚ PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600956721 - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Dũng
Địa chỉ: Khu 7, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN TÙNG SƠN

Mã số thuế: 2600958888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Khu 3, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HÀ TRANG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600964338 - Đại diện pháp luật: Chu Quốc Long
Địa chỉ: Khu 8, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HD

Mã số thuế: 2600994212 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Dũng
Địa chỉ: Khu 8, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 2601006296 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuân
Địa chỉ: Khu 8, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MY

Mã số thuế: 2601040314 - Đại diện pháp luật: Giang Huy Hoàng
Địa chỉ: Khu 7, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon