Doanh nghiệp tại Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ GIA KHANG

Mã số thuế: 4401085618 - Đại diện pháp luật: Hồ Trường Sang
Địa chỉ: Đội 5, thôn Tân Vinh, Xã Xuân Sơn Nam, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TOÁN PHÁT

Mã số thuế: 4401084847 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Toán
Địa chỉ: Khu phố Long Thăng, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK LAHAI

Mã số thuế: 4401083787 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: 328 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH NGUYỆT NGÂN BIOMASS

Mã số thuế: 4401080828 - Đại diện pháp luật: Võ Thái Hùng
Địa chỉ: Phú Hội, Xã Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SÔNG CẦU

Mã số thuế: 4401080627 - Đại diện pháp luật: Quách Gia Huy
Địa chỉ: 154 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SƠN HÒA

Mã số thuế: 4401080546 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Hoàng Nguyên
Địa chỉ: Lầu 2 - 154 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG PHÚ HÒA

Mã số thuế: 4401080553 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Lầu 1 - 154 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐỒNG XUÂN

Mã số thuế: 4401080497 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hận
Địa chỉ: Lầu 3 - 154 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TÂY HÒA

Mã số thuế: 4401080472 - Đại diện pháp luật: Châu Thị Kim Huệ
Địa chỉ: Lầu 2 - 154 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

TỔ HỢP HỒNG QUANG

Mã số thuế: 4400106495 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP Long Bình, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LIÊN MINH (TNHH)

Mã số thuế: 4400106449 - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Dương
Địa chỉ: Thôn Long Thăng, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

PHÒNG TÀI CHÍNH TN ĐỒNG XUÂN

Mã số thuế: 4400233648 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP Long Châu, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Mã số thuế: 4400233662 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP Long Châu, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

UBND TT LA HAI

Mã số thuế: 4400233687 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Muộn
Địa chỉ: KP Long Châu, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG TIẾN ĐỨC

Mã số thuế: 4400284949 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hận
Địa chỉ: Số 154 Trần Hưng Đạo, khu phố Long Châu, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO TÍN

Mã số thuế: 4400333233 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc An
Địa chỉ: Thôn Long Thăng, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHAN THỊ QUANG

Mã số thuế: 4400309135 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hà
Địa chỉ: Khu phố Long Hà, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

DOANH NGHIỆP TN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG THANH HƯNG

Mã số thuế: 4400343295 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Chánh
Địa chỉ: Khóm 3, thôn Long Châu, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐỒNG XUÂN

Mã số thuế: 4400348529 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP Long An, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

CHI CỤC THI HÀNH ÁN HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Mã số thuế: 4400357435 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thìn
Địa chỉ: KP Long Thăng, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

Xem thêm
Administratoricon