Doanh nghiệp tại Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH TM - DV VÀ XÂY DỰNG H&T

Mã số thuế: 4401099138 - Đại diện pháp luật: Lê Đồng Tây
Địa chỉ: Thôn Phú Sen Đông, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG PHÚ

Mã số thuế: 4401098695 - Đại diện pháp luật: TRẦN THỊMINH THẮNG
Địa chỉ: Thôn Phú Sen Đông, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH THAN TRẮNG BINCHOTAN PHÚ HÒA

Mã số thuế: 4401097726 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Mẫn
Địa chỉ: Thôn Phú Sen Tây, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH L.B.B

Mã số thuế: 4401092848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bắc
Địa chỉ: Thôn Phú Sen Tây, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP PHÚ HÒA

Mã số thuế: 4401088979 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tặng
Địa chỉ: Thôn Cẩm Thạch, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN PHÚ SEN

Mã số thuế: 4401088062 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mận
Địa chỉ: Thôn Phú Sen, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CẨM THẠCH

Mã số thuế: 4401088055 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mận
Địa chỉ: Thôn Cẩm Thạch, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

HTX NN - KDTH HOÀ ĐỊNH TÂY 1

Mã số thuế: 4400131244 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cẩm Thạch, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

HTX NN - KDTH HOÀ ĐỊNH TÂY 2

Mã số thuế: 4400131124 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Sen, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

UBND XÃ HOÀ ĐỊNH TÂY

Mã số thuế: 4400234264 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Sen, Hoà Định Tây, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CÔNG TY TNHH HOÀ LÂM

Mã số thuế: 4400407982 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ: Thôn Phú Sen, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA ĐỊNH TÂY

Mã số thuế: 4400475735 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Sen Đông, Hòa Định Tây, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA ĐỊNH TÂY 2

Mã số thuế: 4400475809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ ĐỊNH TÂY

Mã số thuế: 4400535085 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ân
Địa chỉ: Phú Sen, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

TRƯỜNG MẦM NON HÒA ĐỊNH TÂY

Mã số thuế: 4400849211 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phú Sen Đông, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY PHÂN BÓN THẮNG LỢI

Mã số thuế: 4400965835 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Hòa
Địa chỉ: Thôn Phú Sen Đông, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM TRỌNG

Mã số thuế: 4400975424 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hiệp
Địa chỉ: Thôn Phú Sen Đông, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG NGỌC TƯỜNG

Mã số thuế: 4400976509 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Sang
Địa chỉ: Thôn Phú Sen, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CÔNG TY TNHH TÂN THỊNH VƯỢNG PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4400996657 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dân
Địa chỉ: Thôn Phú Sen Tây, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

HTX DV NN HÒA ĐỊNH TÂY

Mã số thuế: 4401016170 - Đại diện pháp luật: Phạm Thái Hòa
Địa chỉ: Phú Sen Đông, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon