Doanh nghiệp tại Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH

Mã số thuế: 4400476658 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên

UBND XÃ SƠN LONG

Mã số thuế: 4400355607 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phong Hậu , Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN BÁ NGỌC

Mã số thuế: 4400423776 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Mùi
Địa chỉ: thôn Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÙNG VÂN HÒA

Mã số thuế: 4400827881 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tùng
Địa chỉ: Thôn Vân Hòa, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

TRƯỜNG MẦN NON CÔNG LẬP SƠN LONG

Mã số thuế: 4400923641 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HẢI DUNG

Mã số thuế: 4400998929 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tiên Dung
Địa chỉ: Thôn Suối Phèn, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

HỢP TÁC XÃ THU MUA VÀ CHẾ BIẾN GỖ HÒN LÚP

Mã số thuế: 4401013733 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Trường
Địa chỉ: Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HỒNG SUM

Mã số thuế: 4401023160 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401032655 - Đại diện pháp luật: Thái Minh Trung
Địa chỉ: Thôn Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CÔNG TY TNHH HÒA HẠNH ĐẠT

Mã số thuế: 4401036804 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Vân Hòa, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

CÔNG TY TNHH LONG VÂN GARDEN

Mã số thuế: 4401062829 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Đức
Địa chỉ: Thôn Suối Phèn, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BB

Mã số thuế: 4401065523 - Đại diện pháp luật: Phạm Thọ Trường
Địa chỉ: Thôn Suối Phèn, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

HỢP TÁC XÃ RAU CỦ QUẢ HỮU CƠ TRUSTY VEG

Mã số thuế: 4401077335 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn Vân Hòa, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon