Doanh nghiệp tại Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHÚC YÊN

Mã số thuế: 4401092693 - Đại diện pháp luật: Đinh Phúc Yên
Địa chỉ: Số 100 Lê Lợi, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG NGỌC MINH

Mã số thuế: 4400995572 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Tân Yên, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỢNG CƯỜNG

Mã số thuế: 4400420415 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Bá Phượng
Địa chỉ: Thôn Tân Yên, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DNTN BẢO NHIÊN

Mã số thuế: 4400736602 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Su
Địa chỉ: Buôn Nhum, xã Eabia, Xã Eabia, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NHIÊN

Mã số thuế: 4400759744 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Trí
Địa chỉ: Buôn Nhum, Xã Eabia, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TN PHÚ QUYẾN

Mã số thuế: 4400759889 - Đại diện pháp luật: Lê Nữ Bích Duyên
Địa chỉ: Thôn Tân Yên, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DNTN ÚT ĐÀO

Mã số thuế: 4400112139 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tri
Giấy phép số: 3601000640
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐINH THỊ HUỆ

Mã số thuế: 4400314840 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Tân Yên, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NHẤT NGUYÊN

Mã số thuế: 4400767343 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Nguyên
Địa chỉ: Buôn dành B, Xã Eabia, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 4400706799 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Công
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG VIẾT THÀNH NHÂN

Mã số thuế: 4400995822 - Đại diện pháp luật: Bùi Viết Thắng
Địa chỉ: Thôn Tân Yên, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DNTN Y ĐẠT

Mã số thuế: 4400479923 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lệ Thu
Địa chỉ: Thôn Tân Yên, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI ĐỨC MẠNH

Mã số thuế: 4400568443 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Khôi
Địa chỉ: Buôn Nhum, Xã Eabia, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH PHÚC TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 4400670253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đệ
Địa chỉ: Thôn 2/4, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN GIANG

Mã số thuế: 4401012419 - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Toàn
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DNTN LỢI SANG

Mã số thuế: 4400328949 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyết Sang
Giấy phép số: 36 01 000612
Địa chỉ: thôn Tân Yên, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

HỢP TÁC XÃ EABAR EMI FARM

Mã số thuế: 4401067760 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Phú
Địa chỉ: EaMkeng, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH THANH THIÊN

Mã số thuế: 4400407541 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Thiệu
Địa chỉ: Ngã Ba Buôn Trinh, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

TRƯỜNG MẪU GIÁO EA BAR

Mã số thuế: 4400950596 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Buôn Thứ, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY VIỆT TUẤN

Mã số thuế: 4401020547 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huy
Địa chỉ: Thôn EamKeng, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon