Doanh nghiệp tại Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN SAGOTA Q SÔNG HINH

Mã số thuế: 4401081388 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Quyền
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Y KHOA

Mã số thuế: 4400108453 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khoa
Địa chỉ: Số 136 Nguyễn Trãi, Khu Phố 4, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

UBND THỊ TRẤN HAI RIÊNG

Mã số thuế: 4400218047 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400218079 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 62 Trần Phú -Thị Trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG AN HUYỆN SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400218061 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

PHÒNG TÀI CHÍNH SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400218093 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 4400218110 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG H. SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400218135 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hải
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400218128 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400218167 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

BAN QUẢN LÝ CHỢ SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400243117 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH DŨNG NỮ

Mã số thuế: 4400262159 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tươi
Địa chỉ: Số 110 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

BQL RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400264861 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN ĐƯỢC

Mã số thuế: 4400273023 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tiến
Địa chỉ: Số 16 Lê Lợi, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT LAM

Mã số thuế: 4400284025 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tích Lam
Địa chỉ: Số 65 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

DNTN LAM SƠN

Mã số thuế: 4400286992 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Súng
Địa chỉ: Khu Phố 8, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TNHH LONG THẨM

Mã số thuế: 4400305638 - Đại diện pháp luật: Lưu Đình Long
Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TNHH SANG LỆ

Mã số thuế: 4400327053 - Đại diện pháp luật: Đặng Tấn Sang
Địa chỉ: Số 50 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU MINH

Mã số thuế: 4400336435 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phương
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THÀNH DANH

Mã số thuế: 4400284963 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Xem thêm
Administratoricon