Doanh nghiệp tại Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SÔNG HINH

Mã số thuế: 4401085375 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Mỹ Lê
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRỒNG RỪNG THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 4401086636 - Đại diện pháp luật: Phạm Chí Thành
Địa chỉ: số 12A, đường Trần Phú, khu phố 5, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHỰT NGUYÊN

Mã số thuế: 4401086795 - Đại diện pháp luật: Lương Công Nhựt
Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Y KHOA

Mã số thuế: 4400108453 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khoa
Địa chỉ: Số 136 Nguyễn Trãi, Khu Phố 4, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

UBND THỊ TRẤN HAI RIÊNG

Mã số thuế: 4400218047 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400218079 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 62 Trần Phú -Thị Trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG AN HUYỆN SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400218061 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

PHÒNG TÀI CHÍNH SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400218093 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 4400218110 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG H. SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400218135 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hải
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400218128 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400218167 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

BAN QUẢN LÝ CHỢ SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400243117 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH DŨNG NỮ

Mã số thuế: 4400262159 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tươi
Địa chỉ: Số 110 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

BQL RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG HINH

Mã số thuế: 4400264861 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN ĐƯỢC

Mã số thuế: 4400273023 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tiến
Địa chỉ: Số 16 Lê Lợi, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT LAM

Mã số thuế: 4400284025 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tích Lam
Địa chỉ: Số 65 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

DNTN LAM SƠN

Mã số thuế: 4400286992 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Súng
Địa chỉ: Khu Phố 8, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TNHH LONG THẨM

Mã số thuế: 4400305638 - Đại diện pháp luật: Lưu Đình Long
Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TNHH SANG LỆ

Mã số thuế: 4400327053 - Đại diện pháp luật: Đặng Tấn Sang
Địa chỉ: Số 50 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon