Doanh nghiệp tại Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO SÔNG HINH

Mã số thuế: 4401086234 - Đại diện pháp luật: Bùi Hương Giang
Địa chỉ: Buôn Thung, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN SAGOTA Q SÔNG HINH

Mã số thuế: 4401081388 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Quyền
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG TÚ

Mã số thuế: 4400108735 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Lâp, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU TRUNG VIỆT

Mã số thuế: 4400108781 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thúy Ái
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

UBND XÃ ĐỨC BÌNH ĐÔNG

Mã số thuế: 4400218015 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Bình Đông, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

TRƯỜNG THCS ĐỨC BÌNH ĐÔNG

Mã số thuế: 4400648868 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

TRƯỜNG TIỂU HỌC EA HỒ

Mã số thuế: 4400648956 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã đức bình đông, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC BÌNH ĐÔNG

Mã số thuế: 4400648995 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã đức bình đông, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

DNTN TỒN SINH

Mã số thuế: 4400111752 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tồn Sinh
Địa chỉ: Tân Lập, Đức Bình Đông, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG HUY

Mã số thuế: 4400881279 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Trực
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC BÌNH ĐÔNG

Mã số thuế: 4400940693 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Chí Thán, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG HOÀNG LỰC

Mã số thuế: 4400949826 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Dụng
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG HOÀNG ĐỨC

Mã số thuế: 4400992532 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nam
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Đức Bình Đông, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

TRƯỜNG THCS TỐ HỮU

Mã số thuế: 4401023523 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bình Giang, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀN HƯNG

Mã số thuế: 4401049426 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàn
Địa chỉ: Thôn Bình Giang, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA THƯ

Mã số thuế: 4401052161 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Quyền
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TNHH BÌNH THỦY PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401078836 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thủy
Địa chỉ: Thôn Bình Giang, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon