Doanh nghiệp tại Xã EaBar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 4400706799 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Công
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN GIANG

Mã số thuế: 4401012419 - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Toàn
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

HỢP TÁC XÃ EABAR EMI FARM

Mã số thuế: 4401067760 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Phú
Địa chỉ: EaMkeng, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH THANH THIÊN

Mã số thuế: 4400407541 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Thiệu
Địa chỉ: Ngã Ba Buôn Trinh, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

TRƯỜNG MẪU GIÁO EA BAR

Mã số thuế: 4400950596 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Buôn Thứ, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY VIỆT TUẤN

Mã số thuế: 4401020547 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huy
Địa chỉ: Thôn EamKeng, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH THÉP MINH AN PHÁT

Mã số thuế: 4401020716 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Phúc
Địa chỉ: Km 101+739 QL 29, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẶNG GIA

Mã số thuế: 4400935735 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Hùng
Địa chỉ: Thôn Eamkeng, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 4400387704 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH PHÚ NÔNG THỊNH

Mã số thuế: 4401064142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hải
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BA GANG

Mã số thuế: 4401036811 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thơm
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH HIỀN TƯỜNG

Mã số thuế: 4401036995 - Đại diện pháp luật: Đặng Trần Thái Hiền
Địa chỉ: Buôn Thứ, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH CAO SU LÂM YẾN

Mã số thuế: 4401037452 - Đại diện pháp luật: Cao Thế Nhân
Địa chỉ: Buôn Quen, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TÂM BÌNH

Mã số thuế: 4401024157 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EA BÁ

Mã số thuế: 4401029187 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phước
Địa chỉ: Thôn Buôn Trinh, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ EABAR

Mã số thuế: 4401069260 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Buôn Trinh, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 4401075345 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Trưởng
Địa chỉ: Ngã ba Buôn Trinh, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH CAO SU TÂY NAM PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401076148 - Đại diện pháp luật: Phan Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Eamkeng, Xã Eabar, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon