Doanh nghiệp tại Xã Eatrol, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ EATROL

Mã số thuế: 4400648642 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã EaTrol, Xã EaTrol, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

TRƯỜNG THCS EA TROL

Mã số thuế: 4400648843 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ea Trol, Xã EaTrol, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

TRƯỜNG TIỂU HỌC EA TROL

Mã số thuế: 4400649075 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ea Trol, Xã EaTrol, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

TRƯỜNG THCH BÁN TRÚ EA TROL

Mã số thuế: 4400739378 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ea Trol- Sông hinh, Xã EaTrol, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

TRƯỜNG MẪU GIÁO CÔNG LẬP EATROL

Mã số thuế: 4400941834 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Buôn Trinh, Xã EaTrol, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG XUÂN HOA

Mã số thuế: 4400986497 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, Xã EaTrol, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG BUÔN LY XÃ EATROL

Mã số thuế: 4401063170 - Đại diện pháp luật: Ksowrr Y Thư
Địa chỉ: Buôn Ly, Xã EaTrol, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ETROL

Mã số thuế: 4401070883 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Xuân
Địa chỉ: Buôn Thu, Xã EaTrol, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

CÔNG TY TNHH TÂM PHÚ MINH

Mã số thuế: 4401075994 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Thanh
Địa chỉ: Buôn Ly, Xã EaTrol, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP SÔNG HINH

Mã số thuế: 4401077448 - Đại diện pháp luật: Dương Thành Tuấn
Địa chỉ: Buôn Ly, Xã EaTrol, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon