Doanh nghiệp tại Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH PHÚ HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 4401083346 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Chi
Địa chỉ: Số 06 Ngân Sơn - Chí Thạnh, Thị Trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẨM TIÊN

Mã số thuế: 4401083201 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thế
Địa chỉ: Thôn Xuân Phu, Xã An Ninh Tây, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH PHAN GIA THANH PHÚ

Mã số thuế: 4401081652 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Minh
Địa chỉ: Khu phố Ngân Sơn, Thị Trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LUẬN

Mã số thuế: 4401081557 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hùng
Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã An Chấn, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM HƯNG THỊNH JEWELRY

Mã số thuế: 4401081518 - Đại diện pháp luật: Phùng Khánh Hưng
Địa chỉ: Hòa Đa, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH XÍ NGHIỆP CHÍ THÀNH

Mã số thuế: 4400124825 - Đại diện pháp luật: Từ Đức Hiếu
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu phố Chí Đức, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ TUY AN

Mã số thuế: 4400128354 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Trưng
Địa chỉ: Thị Trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên, Thị Trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG NGỌC CẨM

Mã số thuế: 4400125508 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Cẩm
Địa chỉ: Số 103 Quốc lộ 1A - khu phố Ngân Sơn, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TUY AN

Mã số thuế: 4400203026 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4400203040 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trọng
Địa chỉ: , Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

TRẠM QUẢN LÝ THUỶ NÔNG HUYỆN TUY AN

Mã số thuế: 4400203001 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố Trường Xuân, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TUY AN

Mã số thuế: 4400202992 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

ĐỘI VỆ SINH PHÒNG DỊCH - TRUNG TÂM Y TẾ TUY AN

Mã số thuế: 4400203019 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Trường Xuân, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUY AN

Mã số thuế: 4400203072 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Trường Xuân, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

BAN QUẢN LÝ CHỢ THỊ TRẤN CHÍ THẠNH

Mã số thuế: 4400203065 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

HTX NN THỊ TRẤN CHÍ THẠNH

Mã số thuế: 4400203202 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiền Khanh
Địa chỉ: Chí Đức, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOÀI ÂN

Mã số thuế: 4400223953 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Vân
Địa chỉ: Ngân Sơn, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TUY AN

Mã số thuế: 4400356079 - Đại diện pháp luật: Vũ Hùng
Địa chỉ: 22 Hải Dương, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4400356110 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trọng
Địa chỉ: Thị Trấn Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TUY AN

Mã số thuế: 4400356569 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: 314 QL1A, Thị trấn Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

Xem thêm
Administratoricon