Doanh nghiệp tại Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XDTH AN CƯỜNG

Mã số thuế: 3101104949 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THỦY
Địa chỉ: Số 128 đường Trần Phú, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH HY VỌNG XANH QB

Mã số thuế: 3101104811 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Nhung Nhi
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐÔNG THƯƠNG

Mã số thuế: 3101104674 - Đại diện pháp luật: PHAN VĂN ĐÔNG
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Mỹ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƯỚC TUYẾT

Mã số thuế: 3101104579 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN CƯỚC
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Đồng Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NGỌC DŨNG

Mã số thuế: 3101104508 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Dũng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đồng Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

LIÊN DANH TEKKEN - YOKOGAWA - THĂNG LONG

Mã số thuế: 3100985099 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phan Thị Hằng Mơ - TK 2, Thị trấn nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN FOCOCEV QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3100980164 - Đại diện pháp luật: Tôn Thất Cường
Địa chỉ: Cầu Đá Mài, Thị trấn nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NHÂN TRẠCH

Mã số thuế: 3100477391 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nhân Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAM DINH

Mã số thuế: 3100273038 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Bình
Địa chỉ: TK 1, Thị trấn nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

DNTN LÂM SẢN CHÍNH HẢI

Mã số thuế: 3100348879 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cữu
Giấy phép số: 2901000507
Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH LINH PHƯỚC AN

Mã số thuế: 3100981312 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hành
Địa chỉ: Thôn Nhân Quang, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THÀNH NGỌC

Mã số thuế: 3100413542 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Thành
Giám đốc công ty: Hoàng Đức Thân
Địa chỉ: Xóm chợ, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THANH BA

Mã số thuế: 3100285925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hùng
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

TRƯỜNG THCS HÒA TRẠCH

Mã số thuế: 3100492424 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hoà Trạch, Xã Hoà Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN LÊ

Mã số thuế: 3100973826 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG MAI

Mã số thuế: 3100493308 - Đại diện pháp luật: Bế Văn Mai
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 3100958144 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Hạnh
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGỌC HOÀNG

Mã số thuế: 3100294976 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Nhu
Địa chỉ: TDP Quyết Tiến, Thị trấn nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH HOA PHONG

Mã số thuế: 3100499571 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Phong
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI PHƯƠNG

Mã số thuế: 3100990405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon