Doanh nghiệp tại Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP TUYẾT HÙNG

Mã số thuế: 3101113742 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THƯƠNG NGỌC

Mã số thuế: 3101112731 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hưng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÉ THẮNG

Mã số thuế: 3101112428 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ANH ĐỨC

Mã số thuế: 3101111103 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Đức
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THANH BA

Mã số thuế: 3100285925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hùng
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH HOA PHONG

Mã số thuế: 3100499571 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Phong
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI PHƯƠNG

Mã số thuế: 3100990405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 3100959116 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THẮNG LỢI

Mã số thuế: 3100266217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuynh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN PHONG

Mã số thuế: 3100475027 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Công
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THẢO LINH

Mã số thuế: 3100633932 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Tuynh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN HIỀN

Mã số thuế: 3100701396 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH TRUNG

Mã số thuế: 3100707366 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Trung
Địa chỉ: thôn 10, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG GIA

Mã số thuế: 3101002048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bắc
Địa chỉ: QL 1A, thôn 1, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC VÂN

Mã số thuế: 3101028328 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Vân
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIẾU PHAN

Mã số thuế: 3101073049 - Đại diện pháp luật: Trần Sự Nghiệp
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUNG THẢO

Mã số thuế: 3101012416 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ánh Hồng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HƯƠNG THỦY

Mã số thuế: 3101013716 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỀN THẮNG

Mã số thuế: 3101053860 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH LỘC DŨNG PHÁT

Mã số thuế: 3100764318 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon