Doanh nghiệp tại Xã Ngư Thuỷ Bắc, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ GIA KHANG

Mã số thuế: 3101115330 - Đại diện pháp luật: Võ Đình Thuật
Địa chỉ: Thôn Bắc Hòa, Xã Ngư Thủy Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TỔNG HỢP DU HỌC

Mã số thuế: 3101105004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Huân
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Ngư Thủy Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG TỔNG HỢP THĂNG TIẾN

Mã số thuế: 3100362626 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tiến
Giấy phép số: 2907G 00052
Địa chỉ: Thôn Trung Thành, Xã Ngư thuỷ Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUẢNG HẠNH

Mã số thuế: 3101099576 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Quảng
Địa chỉ: Thôn Bắc Hòa, Xã Ngư Thủy Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

DNTN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 3100405044 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Khương
Địa chỉ: xã Ngư Thuỷ Bắc - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình, xã Ngư Thuỷ Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TH&THCS NGƯ THỦY NAM

Mã số thuế: 3100451749 - Đại diện pháp luật: Võ Huy Thuật
Địa chỉ: Liêm Bắc, Xã Ngư Thuỷ Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS XÃ NGƯ THUỶ BẮC

Mã số thuế: 3100452196 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngư Thuỷ Bắc - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình, Xã Ngư Thuỷ Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGƯ THUỶ BẮC

Mã số thuế: 3100453150 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngư Thuỷ Bắc - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình, Xã Ngư Thuỷ Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGƯ THUỶ BẮC

Mã số thuế: 3100453545 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngư Thuỷ Bắc - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình, Xã Ngư Thuỷ Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGƯ THUỶ BẮC

Mã số thuế: 3100463141 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngư Thuỷ Bắc - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình, Xã Ngư Thuỷ Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH HƯƠNG THÀNH

Mã số thuế: 3100559742 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lương
Địa chỉ: Thôn Bắc Hòa, Xã Ngư Thuỷ Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM - CN TRẠI GIỐNG QB

Mã số thuế: 3100974354 - Đại diện pháp luật: Công Ty Cp Chăn Nuôi C.p Việt
Địa chỉ: Bắc Hòa, Xã Ngư Thuỷ Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3100978172 - Đại diện pháp luật: Công Ty Cp Chăn Nuôi C.p Việt
Địa chỉ: Thôn Bắc Hòa, Xã Ngư Thuỷ Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN TUYỀN

Mã số thuế: 3101082798 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Tuyền
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Ngư Thuỷ Bắc, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon