Doanh nghiệp tại Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MAY MẶC MINH TUẤN

Mã số thuế: 3101098879 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Lạc, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SÁNG TẠO SON BRANDING

Mã số thuế: 3101090950 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Tân Lỵ, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 4.0

Mã số thuế: 3101091707 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Phương
Địa chỉ: Thôn Tân Truyền, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG NHẠN

Mã số thuế: 3100406520 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hoè
Địa chỉ: Thôn Tân Hạ, xã Tân Thuỷ, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS TÂN THUỶ

Mã số thuế: 3100453658 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình, Xã Tân Thuỷ, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TÂN THUỶ

Mã số thuế: 3100453714 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình, Xã Tân Thuỷ, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM QUÂN

Mã số thuế: 3100491597 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯƠNG MẦM NON TÂN THUỶ

Mã số thuế: 3100747915 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Lạc, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

HTX THỦY SẢN - KDTH NGỌC TÂM

Mã số thuế: 3100946445 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Ngọc
Địa chỉ: Tân Hạ - Tân Thủy, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SỐ 5

Mã số thuế: 3100960707 - Đại diện pháp luật: Dương Quốc Thịnh
Địa chỉ: Thôn Tân Lạc, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NHẬT HUY

Mã số thuế: 3101014413 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Tân Truyền, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 3101015600 - Đại diện pháp luật: Dương Công Sáu
Địa chỉ: Thôn Tân Lạc, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH HƯỚNG HẢI

Mã số thuế: 3101018827 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Viết
Địa chỉ: Thôn Tân Ninh, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MINH ĐẠT

Mã số thuế: 3101023023 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Tâm
Địa chỉ: Thôn Tân Lạc, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

HTX DVNN&XDTH TÂN THỦY

Mã số thuế: 3101027807 - Đại diện pháp luật: Dương Công Tịnh
Địa chỉ: Tân Ninh, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH MAY ĐHH

Mã số thuế: 3101049462 - Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Hoài
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUẢNG UYÊN

Mã số thuế: 3101062600 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ NÔNG SẢN ĐỨC NĂM

Mã số thuế: 3101076681 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Năm
Địa chỉ: thôn Tân Thái, Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon