Doanh nghiệp tại Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯỢNG VŨ

Mã số thuế: 3101091760 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Nhật
Địa chỉ: Thôn Thượng Hậu, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ĐỨC ANH

Mã số thuế: 3101091295 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Thuấn
Địa chỉ: Thôn Hà Kiên, Xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3101090654 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Triết
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP ANH LONG

Mã số thuế: 3101089994 - Đại diện pháp luật: Võ Doãn Hải
Địa chỉ: Thôn Hoành Vinh, Xã An Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH SUPERSHIP QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101089899 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ðức
Địa chỉ: Thôn Dinh Mười, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ TM TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3101089828 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thịnh
Địa chỉ: Thôn Thượng Hậu, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG NINH

Mã số thuế: 3100195502 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: Dinh Mười, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

UBND XÃ GIA NINH

Mã số thuế: 3100237054 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã gia ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình, Xã gia ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THẮNG ĐẠT

Mã số thuế: 3100300997 - Đại diện pháp luật: Trần Quyết Thắng
Địa chỉ: Thôn Dinh Mười, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DINH MƯỜI

Mã số thuế: 3100314710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Hùng
Địa chỉ: Thôn Dinh Mười, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH NGHĨA ĐẠT

Mã số thuế: 3100320383 - Đại diện pháp luật: Hồ Công Chính
Địa chỉ: Thôn Phú Lộc, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

MAI VĂN DŨNG

Mã số thuế: 3100438515 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Gia Ninh, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

LÊ ĐÌNH LỄ

Mã số thuế: 3100438522 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Gia Ninh, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯƠNG VĂN PHÚC

Mã số thuế: 3100439082 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Gia NInh, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

NGUYỄN VĂN SUỐT

Mã số thuế: 3100439068 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Gia Ninh, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

LÊ THỊ HƯƠNG

Mã số thuế: 3100439195 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Gia Ninh, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

PHẠM HỒNG VĂN

Mã số thuế: 3100439170 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Gia Ninh, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

LÊ THỊ TƯƠI

Mã số thuế: 3100439163 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Gia Ninh, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRẦN VĂN HUÂN

Mã số thuế: 3100439244 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Gia Ninh, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

MAI VĂN LÃM

Mã số thuế: 3100439212 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Gia Ninh, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Xem thêm
Administratoricon