Doanh nghiệp tại Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ASIA FRESH FOODS

Mã số thuế: 3101117112 - Đại diện pháp luật: Mai Thái Sơn
Địa chỉ: Tổ dân phố Đan Sa, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

DNTN XĂNG DẦU TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 3100270679 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Cừu
Giấy phép số: 2901000147
Địa chỉ: Thôn Tân mỹ Quảng Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUỐC DŨNG

Mã số thuế: 3100288556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố Mỹ Hoà, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LINH LINH

Mã số thuế: 3100993163 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sáu
Địa chỉ: Tổ dân phố Đơn Sa, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH HOÀNG SỬU

Mã số thuế: 3100999944 - Đại diện pháp luật: Hoàng Sửu
Địa chỉ: Mỹ Hòa, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC VIÊN

Mã số thuế: 3101001125 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Ngọc
Địa chỉ: Tổ dân phố Diêm Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ANH DŨNG

Mã số thuế: 3101001862 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Thủy
Địa chỉ: Tổ DP Tân Mỹ, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

DNTN XĂNG DẦU THANH CHÂU

Mã số thuế: 3100261314 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Chân
Giám đốc công ty: Phan Thanh Châu
Giấy phép số: 2901000136
Địa chỉ: Quảng Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HUYỀN CHINH

Mã số thuế: 3100944462 - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Chinh
Địa chỉ: T.Tân Mỹ, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG HÀ

Mã số thuế: 3100378496 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khôi
Địa chỉ: TDP Diên Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN QUANG SANG

Mã số thuế: 3101020135 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP THÙY DƯƠNG

Mã số thuế: 3101058146 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dương
Địa chỉ: Tổ dân phố Diên Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HẢI HÀ

Mã số thuế: 3101058121 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Tổ dân phố Mỹ Hòa, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGỌC HÂN

Mã số thuế: 3101058410 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hân
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Mỹ, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HIẾU

Mã số thuế: 3100316771 - Đại diện pháp luật: Trần Quý Khoáng
Địa chỉ: tổ dân phố Tân Mỹ, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ANH ĐỨC

Mã số thuế: 3100743205 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ THẾ

Mã số thuế: 3100994720 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Thế
Địa chỉ: Thôn Mỹ Hòa, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN TỊNH

Mã số thuế: 3100995192 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tịnh
Địa chỉ: Mỹ Hòa, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI VÂN

Mã số thuế: 3101056847 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài
Địa chỉ: Tổ dân phố Diên Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP HOÀNG ANH

Mã số thuế: 3100996735 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Anh
Địa chỉ: TDP Đơn Sa, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon