Doanh nghiệp tại Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

Mã số thuế: 3100126555 - Đại diện pháp luật: Biền Văn Nga
Địa chỉ: Quảng thuận, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 3100379154 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Hiền
Địa chỉ: Tổ dân phố Môn, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM MỸ

Mã số thuế: 3100956436 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Mỹ
Địa chỉ: Thuận Bài, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ÁNH MINH

Mã số thuế: 3100957359 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Xóm Cồn, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH ĐỨC

Mã số thuế: 3100984793 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Đức
Địa chỉ: Tổ dân phố Nam, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG LINH

Mã số thuế: 3100978302 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải Ý
Địa chỉ: Thuận Bài, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SÂM TƯỞNG

Mã số thuế: 3100578079 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sâm
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Bắc Cầu Gianh, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC BÌNH

Mã số thuế: 3100996703 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Bình
Địa chỉ: Tổ dân phố Dinh, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TN TRƯỜNG SINH

Mã số thuế: 3100975284 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Sinh
Địa chỉ: Xóm Dinh, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỤNG LỰC

Mã số thuế: 3100998958 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dụng
Địa chỉ: Xóm Dinh, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ ANH SƠN

Mã số thuế: 3101000509 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Sơn
Địa chỉ: Tổ dân phố Chùa, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU QB

Mã số thuế: 3101002270 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Vũ
Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH GỖ THUẬN ĐẠT

Mã số thuế: 3100386384 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hợi
Địa chỉ: Xóm Chợ, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ TIẾN NGÂN

Mã số thuế: 3101004662 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến
Địa chỉ: Tổ DP Nam, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG NGUYÊN

Mã số thuế: 3100384605 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thình
Địa chỉ: Khu phố Me, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 3100382943 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nam
Địa chỉ: Xóm Cầu, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 3101014131 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tình
Địa chỉ: Tổ dân phố Nam, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG PHÚ

Mã số thuế: 3101014195 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Lương
Địa chỉ: Tổ dân phố Đình, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ANH TÀI

Mã số thuế: 3101014491 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Lương
Địa chỉ: Khu phố Nam, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH ĐỨC

Mã số thuế: 3101014847 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố Cồn, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon