Doanh nghiệp tại Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC PHONG

Mã số thuế: 3101113277 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Liệu
Địa chỉ: Thôn Tiên Sơn, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TUẤN ANH

Mã số thuế: 3101111054 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Tiên Phan, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN 207

Mã số thuế: 3100619328 - Đại diện pháp luật: Đinh Vũ Long
Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TẤN QUYỀN

Mã số thuế: 3100630032 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Quyền
Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 3100656591 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Chiến
Địa chỉ: Thôn Tiên Sơn, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3100484656 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Tiên Phan, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TUẤN TRÍ

Mã số thuế: 3101014276 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Trí
Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TIÊN PHÚ

Mã số thuế: 3100473358 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Phú
Địa chỉ: Thôn Trường Thọ - Quảng Tiên, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐOÀN GIA QB

Mã số thuế: 3101013152 - Đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Tiến
Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐỨC PHƯƠNG

Mã số thuế: 3101014269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định
Địa chỉ: Thôn Tiên Phan, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐẠI THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3100961203 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Xoan
Địa chỉ: Tiên Phan, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

HTX SXKD DV NÔNG NGHIỆP TH XÃ QUẢNG TIÊN

Mã số thuế: 3101053684 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Long Trung, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH QUYỀN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3101058435 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quyền
Địa chỉ: Thôn Tiên Phan, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI MINH QUÂN

Mã số thuế: 3100994576 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Hải
Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 3100964500 - Đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Hưng
Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KHAI THÁC CHẾ BIẾN ĐÁ XÂY DỰNG TIÊN PHONG

Mã số thuế: 3100964564 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI THUẬN

Mã số thuế: 3101035741 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hùng
Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐOÀN DŨNG

Mã số thuế: 3101045595 - Đại diện pháp luật: Đoàn Anh Dũng
Địa chỉ: Thôn Trường Thọ, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TIÊN PHONG

Mã số thuế: 3101071965 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101074042 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon