Doanh nghiệp tại Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DUY THANH

Mã số thuế: 3100311692 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thành
Địa chỉ: Thôn Trung Thôn, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÝ VUI

Mã số thuế: 3100494118 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Vui
Địa chỉ: Thôn Thượng Thôn, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MAI TÂM

Mã số thuế: 3100995837 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn Công Hòa, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÙNG HIẾU

Mã số thuế: 3100999260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đệ
Địa chỉ: Thôn Thượng Thôn, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÊ HUY

Mã số thuế: 3101002009 - Đại diện pháp luật: Lê Huy
Địa chỉ: Thôn Công Hòa, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LÊ THỦY

Mã số thuế: 3101058428 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Công Hoa, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG HIỀN

Mã số thuế: 3101012656 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Soát
Địa chỉ: Thôn Công Hòa, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM QUẢNG TRẠCH

Mã số thuế: 3100469457 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Long
Địa chỉ: Thôn Thượng Thôn, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ THỦY SẢN CÔNG HÒA

Mã số thuế: 3101038460 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văntâm
Giấy phép số: 29D000004
Địa chỉ: Công hòa, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY SẢN THÁI TƯỜNG

Mã số thuế: 3100995509 - Đại diện pháp luật: Lê Thái Tường
Địa chỉ: Thôn Công Hòa, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH SƠN

Mã số thuế: 3101056741 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Lai
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Biểu Lệ, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÔNG GIANH

Mã số thuế: 3101016523 - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Hùng
Địa chỉ: Thôn Thượng Thôn, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MINH ANH

Mã số thuế: 3101049293 - Đại diện pháp luật: Hồ Quang Đính
Địa chỉ: Xóm 4 Biểu Lệ, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH AN

Mã số thuế: 3101098149 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Dục
Địa chỉ: Thôn Thượng Thôn, Xã Quảng Trung, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon