Doanh nghiệp tại Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH K-TC QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001219803 - Đại diện pháp luật: PHAN QUỐC KHÁNH
Địa chỉ: 98 Võ Nguyên Giáp, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÂY GIA

Mã số thuế: 4001216714 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đông
Địa chỉ: Tổ Trung Thị, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO THY

Mã số thuế: 4001214322 - Đại diện pháp luật: Châu Minh Triều
Địa chỉ: 209 Võ Nguyên Giáp, Tổ Đàng Bộ, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

UBNN XÃ TRÀ KA

Mã số thuế: 4001021909 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Ân
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Ka, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON

Mã số thuế: 4001035203 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Trang
Địa chỉ: Thôn 2A, Xã Trà Ka, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

Mã số thuế: 4001047801 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hữu
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Ka, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS HOÀNG VĂN THỤ

Mã số thuế: 4001048611 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Long
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Trà Ka, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

TRƯỜNG PTDT BT THCS CHU HUY MÂN

Mã số thuế: 4000870635 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3 Trà Giáp, Xã Trà Giáp, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

UBND XÃ TRÀ GIÁP

Mã số thuế: 4001013471 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Hiệp
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Trà Giáp, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀ GIÁP

Mã số thuế: 4001042320 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Giáp, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN TRÀ

Mã số thuế: 4001043902 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Trà Giáp, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 4000864342 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Cường
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH NƯỚC VIN

Mã số thuế: 4000903048 - Đại diện pháp luật: Võ Công Hà
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Mã số thuế: 4001037056 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vững
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ GIÁC

Mã số thuế: 4001042200 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Bách
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO TRÀ GIÁC

Mã số thuế: 4001042708 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Sương
Địa chỉ: Thôn 1B, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM CÔNG NGHIỆP THIÊN VẠN ĐỨC

Mã số thuế: 4001100004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tài
Địa chỉ: QL40B Thôn 5, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TRÀ MY

Mã số thuế: 4001178716 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Dương
Địa chỉ: Mỏ đá thôn 1, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG TÂN

Mã số thuế: 4000517941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nở
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Tân, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO TRÀ TÂN

Mã số thuế: 4000867858 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Tân, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Xem thêm
Administratoricon