Doanh nghiệp tại Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỒI ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4001225589 - Đại diện pháp luật: Đặng Công Lĩnh
Địa chỉ: Thửa đất số 207, tờ bản đồ số 2, Thôn Pà Nai, Xã Tà Lu, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH HUY

Mã số thuế: 4001216753 - Đại diện pháp luật: Chung Việt Cường
Địa chỉ: Thôn Ra Lang, Xã Zơ Ngây, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HỮU SƠN

Mã số thuế: 4000373841 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Sơn
Địa chỉ: Ngã 3, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC MẠNH

Mã số thuế: 4000401383 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Phước Đức
Địa chỉ: Thôn Tà Me, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG THƯỢNG

Mã số thuế: 4000483481 - Đại diện pháp luật: Hồ Mạnh Việt
Địa chỉ: Km445 đường Hồ Chí Minh, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG HÀ

Mã số thuế: 4000505110 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4000682543 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Prao, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 4000705913 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải
Địa chỉ: Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4000729488 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Prao, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

HẠT KIỂM LÂM ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4000733477 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4000734470 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn nghe, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUYỆN ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4000735107 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nghe, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

VIỆN KIỂM SÁT HUYỆN ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4000735160 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUYỀN AN

Mã số thuế: 4000735731 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Chà Kê, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4000743309 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nghe, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4000744119 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Prao, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 8

Mã số thuế: 4000747335 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DANH ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4000761202 - Đại diện pháp luật: Danh Công Dũng
Địa chỉ: Thôn Tà Me, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HƯNG THỊNH ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4000763136 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thanh Mỹ
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH HƯNG HÒA

Mã số thuế: 4000772620 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hưng Hòa
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Xem thêm
Administratoricon